Monday, November 23, 2009

katakatakatakatakata

Sesetengah kata-kata orang boleh didengar tak boleh dipakai. Sebahagiannya lagi boleh didengar dan boleh dipakai. Termasuklah yang pedih didengar tapi boleh dipakai tapi tak mahu dipakai atas pelbagai alasan. Yang bagusnya yang pedih didengar tapi boleh dipakai ini digunapakai. Itu orang yang bijak. Tapi tak kurang banyaknya yang tak boleh didengar dan tak boleh dipakai tapi masih didengar dan dipakai. Terpulanglah kepada kebijaksanaan anda sendiri. Kalau tak pasti? Tanyalah pada kawan, itu pun belum tentu boleh didengarpakai. ;)